Wie zijn wij

Steenwijkerland United 2025 is een initiatief dat is ontstaan vanuit vv d’ Olde Veste

Steenwijkerland
United 2025

Steenwijkerland United (SU) is een initiatief waarin, onder regie van de voetbalvereniging Olde Veste, diverse partners (sportverenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en overheid) de krachten bundelen om samen een aantal sociaal-maatschappelijke en sportieve doelen te bereiken voor de regio Steenwijkerland. Bij dit initiatief is sport de verbinder.

Vrijwilligers vanuit de sportverenigingen gaan samen met vertegenwoordigers van de partners activiteiten/ projecten uitvoeren. Daarmee ontstaat een netwerk dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze regio op sociaal-maatschappelijk gebied. 

De sportaccommodatie aan de Parallelweg wordt het kloppend hart van SU. Deze accommodatie wordt in de nabije toekomst “vergroend” en verduurzaamd. De huidige kantine wordt energie neutraal en transformeert naar een multifunctionele ruimte. Een ruimte die niet alleen bestemd is voor voetballers en sponsoren, maar waar ook overdag diverse activiteiten plaatsvinden.

Activiteiten vooral voor mensen die wat lager op de sociaal maatschappelijke ladder staan en/of die een extra steuntje in de rug nodig hebben (ouderen die wat extra beweging nodig hebben, jeugd, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Het initiatief Steenwijkerland United wordt ondergebracht in een stichting met de ANBI-status; deze stichting is momenteel in oprichting.

Visie en Missie

Bekijk onze projecten