Wie zijn wij

Steenwijkerland
United 2025

Steenwijkerland United (SU) is een initiatief waarin diverse partners (sportverenigingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en overheid) de krachten bundelen om samen een aantal sociaal-maatschappelijke en sportieve doelen te bereiken voor de regio Steenwijkerland. Bij dit initiatief is sport de verbinder.

Vrijwilligers vanuit de sportverenigingen voeren samen met vertegenwoordigers van de partners activiteiten/ projecten uit. Hierdoor ontstaat een netwerk dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze regio op sociaal-maatschappelijk gebied.

De projecten en activiteiten zijn zowel bestemd voor jongeren als ook voor ouderen. Bij veel projecten speelt beweging en verbinding een belangrijke rol. Naast projecten die gericht zijn op meer beweging voor de jeugd, richten we ons ook op mensen die wat lager op de sociaal maatschappelijke ladder staan en/of die een extra steuntje in de rug nodig hebben (ouderen die wat extra beweging nodig hebben, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). Het initiatief Steenwijkerland United is ondergebracht in een stichting met de ANBI-status.

Bekijk onze projecten