SU Koningsspelen

Een geslaagde ochtend voor jong en oud

SU Koningsspelen

Op koningsdag stonden de deelnemers van Sociaal Vitaal met hun familie om 9 uur al op het sportveld voor de SU Koningsspelen. Het was een ochtend waarin jong en oud zowel plezier maakten als fanatiek de spellen aanvlogen. Op het programma stonden onder andere: blikgooien, voetbowlen en sjoelen. In groepjes van drie of vier deelnemers werden de activiteiten in circuitvorm afgewerkt. Afsluitend werd er een kopje koffie gedronken en kreeg de winnaar zijn prijs uitgereikt. Al met al een geslaagde eerste SU Koningsspelen!

Inschrijven

Een platform van verschillende verenigingen en publiek-private samenwerkingen: ‘Steenwijker triple helix & sport’.