Governance Steenwijkerland
United

De Stichting Steenwijkerland United is opgebouwd volgens de volgende structuur:

Bestuur

De stichting Steenwijkerland United heeft tot doel krachten van partners te bundelen om samen een aantal sociaal-maatschappelijke en sportieve doelen te bereiken voor de regio Steenwijkerland, waarbij sport de verbinder is.

Het bestuur ziet ertoe dat het gestelde doel van de stichting bereikt wordt en daarmee op de bemensing en de uitvoering van de projecten. Om het doel van de stichting te bereiken creëert de stichting een samenwerkingsverband met de verschillende partners en foundingspartners. Foundingspartners ondersteunen de stichting middels een financiële bijdrage en eventueel een in kind bijdrage (inzet via uren, middelen of materialen). Partners ondersteunen de stichting via een in kind bijdrage.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Elbert Jan Hesse (voorzitter), Henk Zwoferink (penningmeester) en Dirk Gerrits (secretaris).

Vrijwilligers vanuit de (sport)verenigingen voeren samen met vertegenwoordigers van de partners activiteiten/ projecten uit. Daarmee ontstaat een netwerk dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze regio op sociaal-maatschappelijk gebied. 

Raad van Advies

De Raad van Adviseert adviseert de stichting bij de ontwikkeling en realisatie van het vastgestelde beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen en denkt mee over  strategische keuzes. 

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Meedenken over strategische keuzes.
  • Adviseren van het bestuur.  
  • Optreden als ambassadeur namens de stichting.

De volgende personen hebben toegezegd zitting te nemen in de Raad van Toezicht: Jacco Vonhoff, voorzitter MKB Nederland en Bram Harmsma, wethouder Gemeente Steenwijkerland. In de komende periode wordt de adviesraad verder aangevuld.